Được hỏi về trận Việt Nam – Hàn Quốc, Hari Won đơ người không dám tiết lộ mình phe ai, Trấn Thành chữa cháy

251

Hari Won ghen vì Trấn Thành suốt ngày o bế đặc biệt với “ghệ già” Việt Hương

Loading...