Hết nhu nhược, Kiệt thẳng tay ly hôn vợ, ‘bonus’ luôn Hân với bồ 2 phát đấm sấp mặt

Kiệt đã sáng mắt ra khi nhìn thấy Hân đang chim chuột với bồ ngoài đường, đồng ý ly hôn ngay và luôn!

246

Han (2)

Trong clip preview tập 69 của bộ phim ‘Gạo nếp gạo tẻ’, Kiệt thấy Hân đang quấn quýt với Hùng ở ngoài đường

Han (5)

Anh cảm thấy không tin vào mắt mình được nữa

Han (8)

Hân đang hôn Hùng thì bất giác nhìn thấy chồng

Han (11)

Kiệt sôi máu…

Han (12)

… và chực sẵn nắm đấm

Han (15)

Hùng xin cáo lui…

Han (16)

… thì bị Kiệt đấm cho 1 cú đau điếng

Han (17)

Hân bênh bồ, quát chồng xơi xơi

Han (20)

Kiệt điên tiết tát luôn cả Hân

Han (21)

Hân tức tốc đòi ly dị

Han (26)

Và Kiệt đồng ý ngay lập tức

Han (28)

Tâm điểm lại là nụ cười của Hùng, rất khốn nạn!

 

 

Loading...