Màn trình diễn nội y siêu hấp dẫn, nhưng mà có cái gì đó… sai sai

Những màn trình diễn ảo thuật luôn luôn cuốn hút người xem. Hơn thế nữa nó đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm mọi người phải kinh ngạc.

208

Những hình ảnh trong clip:

Hình ảnh thanh niên dự thi

màn ảo thuật thay đổi đồ

Tất mọi người đều hướng mắt về cô gái

Có gì đó sai sai từ đây…

…mọi người đều đã bị lừa

Ôi thật bất ngờ..

Theo Ohman